Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. února 2010

 • Bod č. 2: Konvergenční program České republiky (leden 2010)
 • Bod č. 21: Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektů
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 6: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden – prosinec 2009
 • Bod č. 11: Zpráva z jednání Diplomatické konference k Úmluvě o ustanoveních hmotného práva upravujících zprostředkované držení cenných papírů

Vydáno

Rathem zaviněné drahé zpoždění

 • Autor článku: Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí.
 • Zdroj: Lidové noviny | 3.2.2010 | rubrika: Dopisy redakci | strana: 11

Vydáno

Kolik hrozí Česku arbitráží

 • Rozhovor s Radkem Šnáblem, poradcem ministra financí (mezinárodní arbitráže).
 • Zdroj: ČT 24 | 19.1.2010 | 21:10 | pořad: Ekonomika 

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. ledna 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010
 • Bod č. 29: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic