Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Veřejný sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. června 2015

 • Bod č. 15: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 24: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Analýza daňových příjmů obcí a krajů za první čtyři měsíce roku 2015

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2015

 • Bod č. 22: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014
 • Bod č. 23: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 26: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Nákup licencí k softwarovým produktům IBM“
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 2: Cyklické očišťování salda vládního sektoru

Vydáno

Vláda schválila Zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb

Vláda dnes schválila návrh zákona o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii ČR. Zároveň schválila návrh MF na snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od 1. ledna 2016.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. června 2015

 • Bod č. 3: Návrh zákona o evidenci tržeb
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice
 • Bod č. 14: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014
 • Bod č. 15: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 21: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
  Pro informaci:
 • Bod č. 11: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na zajištění provozu informačního systému elektronické evidence tržeb („EET“)