Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 567 stránek pro témata Finanční trh

Aktualizováno

Distribuce na finančním trhu

Distribuce finančních produktů zahrnuje vztahy, které vznikají mezi poskytovatelem, nebo zprostředkovatelem finančních produktů na straně jedné a zákazníkem (klientem) na straně druhé.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2016

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona č. …/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015
 • Bod č. 6: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2016
 • Bod č. 7: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
 • Bod č. 16: Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2016 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
 • Bod č. 20: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 - pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 28: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015

Vydáno

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2016

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2016, uveřejněné dne 18. prosince 2015, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2015 do prvního čtvrtletí roku 2016.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. dubna 2016

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 17: Jmenování člena dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí