Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Státní závěrečný účet ČR za rok 2013

 • Vláda Státní závěrečný účet projednala na schůzi dne 28.dubna 2014 a přijala usnesení č. 292/2014
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Státní závěrečný účet projednal dne 4. června 2014 a přijal usnesení č. 95/2014
 • Poslanecká sněmovna Státní závěrečný účet projednala dne 13. června 2014 a přijala usnesení č. 318

Aktualizováno

Vykazování partnerů pro konsolidaci v Pomocném analytickém přehledu (PAP) - s účinností od 1.1.2014

Na základě obdržených dotazů a v souvislosti s aktuálním vývojem legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhlášky státu) Ministerstvo financí informuje, že v rámci Přílohy č. 2a technické vyhlášky o účetních záznamech (Pomocný analytický přehled) vykazují vybrané účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v účetním období roku 2014 nově požadované partnery označené symbolem „P2x“ (P20, P21, P22 a P24) a průměrnou marži na dobrovolné bázi. Tyto informace budou sloužit pro účely sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky státu.

Vydáno

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014

V červenci 2014 nebude Ministerstvo financí nabízet v primárních aukcích žádné střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy.

Ve 3. čtvrtletí 2014 je plánovaná celková jmenovitá hodnota SDD prodaných v konkurenčních částech aukcí stanovena ve výši 10,0 až 20,0 mld. Kč

Datum uveřejnění: 16.06.2014
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 21.07.2014

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. června 2014

 • Bod č. 2: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017
 • Bod č. 8: Návrh opatření k omezení dopadů kurzového rizika na závazkování zbývající alokace operačních programů 2007-2013 a státní rozpočet
 • Bod č. 10: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013
 • Bod č. 12: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 767, o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737
 • Bod č. 14: Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“,zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 15: Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2014 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 8: Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění