Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012

Dne 28. února 2013 vláda ČR vzala na vědomí pravidelnou zprávu o činnosti, která informuje o aktivitách Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR za rok 2012. Tato zpráva uvádí, že během minulého roku se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v ČR, a to v rámci přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit.

 • Zdroj: Zavedení eura , 1.03.2013

Vydáno

Schodek za dva měsíce se meziročně zlepšil o více než 20 mld. Kč

Ke konci února 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 196,6 mld. Kč, celkové výdaje 191,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 5,6 mld. Kč. Za stejné období minulého roku byl naopak vykázán schodek ve výši 16,6 mld. Kč.

„I když se jedná o nejlepší výsledek od roku 2000, nelze na základě dvou měsíců vyvozovat žádné seriózní závěry ohledně celého roku,“ upozornil ministr financí Miroslav Kalousek. „Máme zde spoustu mimořádných vlivů, např. platby na regionální školství byly odeslány dříve než minulý rok. Bez toho by se meziroční saldo zlepšilo ještě více,“ dodal ministr financí. 

Vydáno

Oznámení MF ke Konkrétní obchodní veřejné soutěži pro rok 2013

Veřejné obchodní soutěž na zakázky - vyhlášené v  období 25.02.2013 - 8.4.2013

 • OVS na pozemek Liboc
 • OVS na pozemky Příbram 
 • OVS na rodinný dům Příbram 
 • OVS na rodinný dům Žiželice u Žatce  
 • OVS na administrativní budovu Rychnov nad Kněžnou 
 • OVS na budovu Strakonice 
 • OVS na garáže Dolní Libchava 
 • OVS na 3/10 budov v k.ú. Uhřice u Kyjova 
 • OVS na pozemky v k.ú. Kateřinky u Liberce 
 • OVS na postoupení pohledávky Lenka Halamová 

Zdroj: MF, odd. 4501 - Privatizace, prodej majetku a správa majetkových účastí