Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

České nestátní neziskové organizace (NNO) budou moci hledat partnery v zahraničí

České neziskovky budou moci hledat partnery v zahraničí. Nadace rozvoje občanské společnosti představuje jedinečný portál, který poskytne základ databázi českých a norských NNO pro výměnu informací. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Norským helsinským výborem (NHV) dne 31. 12. 2010 spustila první oficiální kontaktní místo pro české a norské neziskové organizace. Portál Project Partners Network bude shromažďovat a centralizovat informace o jejich činnosti, aby oběma stranám usnadnil hledání partnerů se společnými oblastmi zájmu.

Na základě našich zkušeností z administrace Blokového grantu pro NNO, jehož prostřednictvím se pro Českou republiku podařilo získat téměř 9,5 milionů EUR, podpořit 122 organizací a 181 projektů, jen 5 z nich realizuje svůj záměr v partnerství s organizacemi z dárcovských států. Výměna zkušeností a informací je přitom pro úspěch jednotlivých aktivit zásadní a do dnešního dne neexistoval žádný systém, jak mezi sebou tyto organizace propojit,“ - říká Bojan Šuh, programový ředitel NROS.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. ledna 2011

 • Bod č. 3: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
 • Bod č. 21: Návrh rozhodnutí o privatizaci části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 26: Návrh na institucionální sjednocení funkcí guvernéra a alternáta guvernéra v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance
 • Bod č. 31: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
 • Bod č. 32: Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů

Vydáno

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 18. ledna 2011 v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat  18. ledna 2011 v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Rada ECOFIN se sejde poprvé pod vedením Maďarska, které převzalo od ledna předsednictví v Radě EU po Belgii. ECOFIN naváže na zasedání Evropské rady 16.-17. prosince 2010 a bude se zabývat úkoly, které pro ministry financí ze summitu vzešly pro následující období. Jde především o pokračování v projednávání legislativy k posílené ekonomické spolupráci a práci na Evropském stabilizačním mechanismu (ESM) – trvalém mechanismu pomoci pro zajištění finanční stability eurozóny, jehož zavedení Evropská rada schválila. Na nastavování pravidel mechanismu se budou moci podílet i země, které eurem neplatí – Česká republika již oficiálně projevila zájem o zapojení do přípravy mechanismu.

Vydáno

Pokyny pro refundaci v roce 2011

Postupy pro refundaci cestovních nákladů v roce 2011 budou aktualizovány na základě informací GS REU v průběhu února 2011.

Vydáno

Dodatečné pokyny pro rok 2010

Vzhledem k nevyčerpaným prostředkům na rok 2010 je možné dodatečně zažádat o refundaci cestovného na jednání rady EU v roce 2010, a to nejpozději do konce ledna 2011.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. ledna 2011

 • Bod č. 12: Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou   o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu, podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu, a návrh  postupu České republiky ve věci další existence  této dohody
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Úprava IS ISPROFIN-EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Ministerstvo financí zahájí projekt Metodika přípravy veřejných strategií

Sekce pro mezinárodní vztahy a finanční politiku MF v současné době dokončuje přípravy na spuštění projektu Metodika přípravy veřejných strategií, který vznikl na základě výzvy „Efektivní správní úřad“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost EU. Projekt si klade za cíl zabezpečit transparentnost a objektivitu informací souvisejících s přípravou strategií na horizontální a vertikální úrovni veřejné správy ČR a má úzkou vazbu na vládní usnesení „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“. Výstupy projektu budou realizovány v období únor 2011 - srpen 2012. Projekt počítá s rozpočtem 22,8 mil. korun v průběhu 3 let (2010-2012), z nichž 85% pochází z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Vydáno

Ptali jste se na arbitráže, které hrozí Česku

 • Odpovědi Radka Šnábla, poradce ministra financí pro oblast mezinárodních arbitráží - Na dotazy čtenářů
 • Zdroj: Ekonom.iHNed.cz | 11.1.2011 | 12:08 / aktualizováno 13.1.2011 | 12:06