Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající se intepretace § 138 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon") v souvislosti s ustanovením § 136 odst. 9 zákona.

Předmětné ustanovení zákona 138 odst. 1 zní: „Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti." v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 9, které zní: „Povolení podle odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Žádáme Vás o poskytnutí informace, zda bude provozovateli umožněno provozovat technická hrách od 1. 1. 2018 za předpokladu úpravy softwaru tak, aby tato zařízení splňovala povinnost registrace a nabídky sebeomezujících opatření dle § 136 odst. 3 zákona? Pokud ano, bude provozovateli udělená výjimka z § 138. 1 a umožněná změna povolení vydaného podle zákona č. 202/1990 Sb.?

Aktualizováno

IISSP - MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí - prezentační sytém k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Data pocházejí ze systému Státní pokladny.

Vydáno

Tiskopisy k evidenci

Přehled tiskopisů pro evidenci příkazových bloků - pro celní úřady a pro krajské úřady.

Vydáno

Cenový věstník 06/2017

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2017, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 6. dodatek

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 16.6.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 16.6.2017 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 58406 kusů.

Aktualizováno

Strukturální fondy

Platební a certifikační orgán - vznik, struktura a hlavní činnosti. Metodické a obecné dokumenty. Kontakty.