Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. března 2016

  • Bod č. 3: Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
    Pro informaci:
  • Bod č.3: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2015

Vydáno

Sankce OSN vůči Středoafrické republice

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Výbor OSN pro sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) dne 7. března 2016 zařadil další osoby na seznam osob, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 rezoluce 2262 (2016) – opatření vůči Středoafrické republice.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 29.2.2016

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 29.2.2016 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 50900 kusů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto Ministerstvo financí žádám o poskytnutí závěrečné zprávy či jakéhokoliv konečného výstupu vypracovaného Českým institutem pro akreditaci pro Ministerstvo financí v souvislosti s projektem posouzení funkčnosti systému managementu kvality na základě zadání z března 2008".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: přehled všech příjemců (smlouvy), kteří čerpají peníze z tzv. Norských fondů (eea grants). Jde o finanční mechanismus EHP Norsko, specifikace požadavku: jaký podíl na vyplacených penězích od roku 2009 až doposud mají granty na NGO (nevládní neziskové organizace), ohrožené děti a mládež, životní prostředí, a seznam příjemců v těchto oblastech."

Vydáno

Špičkový bankéř ve službách státu

V dozorčích radách Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a České exportní banky (ČEB) zasedne Pavel Kysilka, významný český bankéř, který v devadesátých letech působil na postu viceguvernéra České národní banky a později zastával vysoké manažerské funkce v České spořitelně.