Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto Ministerstvo financí žádám o poskytnutí závěrečné zprávy či jakéhokoliv konečného výstupu vypracovaného Českým institutem pro akreditaci pro Ministerstvo financí v souvislosti s projektem posouzení funkčnosti systému managementu kvality na základě zadání z března 2008".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: přehled všech příjemců (smlouvy), kteří čerpají peníze z tzv. Norských fondů (eea grants). Jde o finanční mechanismus EHP Norsko, specifikace požadavku: jaký podíl na vyplacených penězích od roku 2009 až doposud mají granty na NGO (nevládní neziskové organizace), ohrožené děti a mládež, životní prostředí, a seznam příjemců v těchto oblastech."

Vydáno

Špičkový bankéř ve službách státu

V dozorčích radách Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a České exportní banky (ČEB) zasedne Pavel Kysilka, významný český bankéř, který v devadesátých letech působil na postu viceguvernéra České národní banky a později zastával vysoké manažerské funkce v České spořitelně.

Vydáno

Sankce OSN vůči KLDR

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 9. února 2016 Finanční analytický útvar informuje, že Rada bezpečnosti OSN dne 2. března 2016 rezolucí 2270 (2016) zařadila další osoby na seznam osob, vůči nimž se uplatní opatření ke zmrazení majetku podle čl. 8 písm. d) rezoluce 1718 (2006) – opatření vůči KLDR

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

na základě zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o herních zařízeních a provozovnách na území města Zlína v období od počátku roku 2010 do 1. čtvrtletí 2013 (včetně). Na webových stránkách MF ČR je totiž zveřejněna jen statistika počínající 30. 4. 2013 do současnosti. Dostačující jsou údaje po čvrtletích v datové podobě.