Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Aktualizováno

Výsledky činnosti cenové kontroly - rok 2010

  • Zdroj MF - odbor 16 Cenová politika; odd. 161 - Legislativa a analýzy; Výsledky činnosti cenové kontroly v roce 2010; publikováno 03.08.2011; ke stažení ve formátu PDF

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje konzultační materiál - Transpozice směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Promítnutí směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) do právního řádu přinese významnou změnu v regulaci kapitálového trhu v České republice. AIFMD má totiž pokrýt oblast všech „alternativních“ a dosud neharmonizovaných subjektů/fondů shromažďujících peněžní prostředky od investorů za účelem jejich společného investování podle stanovené strategie., tzn. například private equity fondů, komoditních fondů a fondů nemovitostí. Adjektivum „alternativní“ má odlišovat tuto regulaci od regulace  tzv. standardních fondů kolektivního investování, neboli též tzv. UCITS fondů, jejichž právní režim již evropské právo harmonizuje (směrnice 2009/65/ES).