Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 23.6.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 23.6.2017 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 58180 kusů.

Vydáno

Ministerstvo financí nemůže suplovat soudy

Dvanáct nájemníků žaluje společnost ČEZ o určení vlastnického práva k budovám a pozemkům v Písnici. Tvrdí, že nemovitosti ČEZ nikdy platně nenabyl a proto je teď nemůže ani prodávat.

Vydáno

Pokyn č. MF-15

o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6/2017

  1. Usnesení rozpočtového výboru č. 599/2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla republiky)
  2. Sdělení k Pokynu č. D-287 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
  3. POKYN č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající se intepretace § 138 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon") v souvislosti s ustanovením § 136 odst. 9 zákona.

Předmětné ustanovení zákona 138 odst. 1 zní: „Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti." v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 9, které zní: „Povolení podle odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Žádáme Vás o poskytnutí informace, zda bude provozovateli umožněno provozovat technická hrách od 1. 1. 2018 za předpokladu úpravy softwaru tak, aby tato zařízení splňovala povinnost registrace a nabídky sebeomezujících opatření dle § 136 odst. 3 zákona? Pokud ano, bude provozovateli udělená výjimka z § 138. 1 a umožněná změna povolení vydaného podle zákona č. 202/1990 Sb.?