Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Zdravotnictví

V roce 2011 vykázal ČSÚ nárůst cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2011/prosinec 2010), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 1,6 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 3,6 %. Ceny zdravotnických prostředků vzrostly v roce 2010 o 2,4 %, ceny ambulantní lékařské péče o 0,7 %, ceny ústavní zdravotní péče o 42,9 % a ceny ambulantní stomatologické o 6,5 %.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

K 1. února 2011 byla na základě přijatého zákona č. 425/2010 Sb. zrušena bezplatná přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 1. února 2011 byla na základě přijatého zákona č. 425/2010 Sb. zrušena bezplatná přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. V roce 2011 postupně ČD nabízely cestujícím různé akční nabídky. Např. od 12. června do 10. prosince připravily pro cestující na každý spoj SC Pendolino vybraný počet místenek za 35,- Kč. Dále ve spolupráci s obchodním řetězcem Lidl nabídly ČD cestujícím 20 000 celodenních síťových jízdenek ČD Net za 199,- Kč, které bylo možné využít 3., 4. nebo 5. července. Další nabídkou byla možnost využít síťovou jízdenku SONE+ v kombinaci s MHD Praha v období od 2. července do 10. prosince. Od 1. září do 10. prosince na vytipovaných regionálních tratích bylo možné cestovat ve všech vlacích za zvýhodněné jízdné se slevou 25, popř. 50%. Od 3. října nabídly ČD Promo nabídky na trase Praha - Olomouc a do dalších měst. K 11. prosinci 2011 zvýšily ČD obyčejné jízdné o 5%. Z takto upraveného jízdného jsou standardním způsobem vypočítány ceny dalších produktů. Tato úprava jízdného byla provedena z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 a 14 % s účinností od 1. ledna 2012. V této úpravě je zohledněna i změna sazby DPH z 9 na 10 % (od 1. ledna 2010), která do této úpravy nebyla v cenách jízdného zahrnuta.

Vydáno

Elektrická energie

Průměrné meziroční zvýšení cen k 1. lednu 2011 za dodávku elektřiny bez vlivu daňových položek činilo u domácností 4,6 %. Průměrný nárůst regulovaných položek činil 15,3 %, neregulovaná cena silové elektřiny klesla v průměru o 5,7 %. ČSÚ vykázal celkové zvýšení spotřebitelských cen elektřiny za rok 2011 (prosinec 2011/prosinec 2010) o 4,8 %.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2011 nárůst cen tepelné energie o 1,9 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Ceny plynárenské firmy již nemění čtvrtletně, ale průběžně celý rok. Ceny plynu za celý rok 2011 vzrostly o 22,4 %. K nejvyššímu růstu došlo v listopadu o 5,2 % a prosinci o 3,2 %, zejména vlivem zvýšení cen ropy a poklesu kursu koruny.

Vydáno

Česká republika a Uzbecká republika podepsaly protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal s  předsedou Státního daňového výboru Uzbekistánu, panem Botirem Rachmatovičem Parpievem, Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.