Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Oznámení MF ke Konkrétní obchodní veřejné soutěži pro rok 2013

Veřejné obchodní soutěže na zakázky - vyhlášené v období 4.11.2013 - 5.12.2013

  • OVS na zdravotní středisko Litoměřice
  • OVS na akcii Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
  • OVS na akcii Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
  • OVS na budovu Strakonice
  • OVS na akcii Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
  • OVS na akcii Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
  • OVS na akcii Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
  • OVS na areál mechanizačního okrsku Liberec

Zdroj: MF, odd. 4501 - Privatizace, prodej majetku a správa majetkových účastí

Aktualizováno

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 16.10.2013

Aktualizace RIS číselníků ke dni 16.10.2013 - verze 01 - doplnění číselníku nástrojů pro potřeby ÚSC (další excelovský soubor).

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 16. 10. 2013 na základě aktuálních údajů z RIS. Číselník druhového třídění obsahuje dvě nové položky platné od 1. 9. 2013: položka: 2391 Dočasné zatřídění příjmů, položka 5991 Dočasné zatřídění výdajů. Záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.