Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Dne 13. září 2011 byla ve Varšavě podepsána nová Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí sděluje, že dne 13. září 2011 byla ve Varšavě podepsána nová SMLOUVA  MEZI  ČESKOU  REPUBLIKOU A  POLSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU. V obou státech budou nyní zahájeny všechny nezbytné legislativní kroky vedoucí k ratifikaci smlouvy a k jejímu následnému vstupu v platnost.

Lze předpokládat, že smlouva vstoupí  v platnost v průběhu roku 2012 a v praxi se začne provádět od 1. ledna 2013.

Vydáno

Dne 31. května 2011 vstoupil v platnost Protokol ke smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ministerstvo financí sděluje, že dne 31. května 2011 vstoupil v platnost PROTOKOL KE SMLOUVĚ MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BĚLORUSKÉ REPUBLIKY o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 31/1998 Sb.), který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010.

Ustanovení předmětného protokolu se začnou v praxi provádět od 1. ledna 2012.