Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. května 2011

 • Bod č. 2: Konvergenční program České republiky duben 2011
 • Bod č. 6: Návrh změny rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Letiště Praha, a. s., jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a.s.
 • Bod č. 11: Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a přijetí změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2011

 • Bod č. 2: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 až 2014
 • Bod č. 11: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 16: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 • Bod č. 20: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010
 • Bod č. 21: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o aktuálním stavu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Vydáno

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do studijního programu MPA (Master of Public Administration), který je poskytován ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii

MPA - Master of Public Administration - (mezinárodní studium pro veřejnou správu)

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do studijního programu MPA (Master of Public Administration), který je poskytován ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii.

Studium je navrženo přímo pro potřeby vedoucích pracovníků ve veřejné správě. Nabízí možnost kvalifikačního růstu pro ty, kteří na vedoucí pozice aspirují, dále je určeno členům zastupitelstev obcí a územních samosprávných celků či vedoucím pracovníkům v dalších organizacích veřejného sektoru. Studijní program představuje ekvivalent standardu MBA pro oblast veřejné správy a Masarykova univerzita jej nabízí jako jediná univerzita v České republice.

Program je zaměřen na rozvoj řídících a právních kompetencí. Studium probíhá v distanční formě po dobu dvou let a je plně absolvováno v České republice a v českém jazyce. Obsahově je zaměřeno na tematiku veřejného práva a práva EU, správního práva a správního soudnictví, strategického řízení institucí, projektů a rizik v oblasti veřejné správy, ekonomie, hospodářské politiky a další.

Studium špičkové kvality staví na odborných znalostech a zkušenostech lektorského týmu, na osobním přístupu a individuální péči o každého jednotlivého účastníka. Úspěšný absolvent získá mezinárodně uznávaný titul MPA a diplom vystavený britskou univerzitou.

Přihlašování je možné do 27. května 2011.

podrobnější informace o nově nabízeném studijním programu, který je určen zejména vedoucím pracovníkům ve veřejné správě: www.law.muni.cz/mpa nebo můžete využít kontakt: mpa@law.muni.cz a tel. čísla: 549 497 501 nebo 723 057 654.

Vydáno

Veřejná konzultace k návrhu zrušení zákona o významné tržní síle (Spolupráce MF s ÚOHS - Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

Veřejná diskuse k návrhu na zrušení zákona o významné tržní síle č. 395/2000 Sb., a související změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a změně zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.

Skupina ústředních orgánů (Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) připravila návrh změny zákona o ochraně hospodářské soutěže a změny zákona o cenách s tím, že dosavadní zákon o významné tržní síle by byl zrušen a potřebná ustanovení by byla začleněna do uvedených zákonů. Byl proto ve vzájemné součinnosti připraven návrh zákona, který by novelizoval oba uvedené zákony. Návrh obou novel je zveřejněn na webových stránkách ÚOHS http://www.compet.cz/.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty Mezinárodního měnového fondu z mise MMF (9.- 21. února 2011 v ČR)

Dokumenty jsou zprávou z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která navštívila  ČR ve dnech 9. - 21. února 2011. Oba dokumenty po předchozím připomínkovém řízení schválila Rada výkonných ředitelů  MMF.

 • Czech Republic: Public information notice (PIN): IMF Executive Board Concludes 2011 Article IV Consultation with Czech Republic
 • Czech Republic: Staff Report for the 2011 Article IV Consultation

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, publikováno 04/2011

Vydáno

Neformální zasedání ECOFIN 8. - 9. dubna 2011 v Budapešti

Neformální zasedání ministrů financí a hospodářství a guvernérů centrálních bank zemí EU – neformální ECOFIN – se bude konat  8. - 9. dubna 2011 v Budapešti. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek. Ministři budou pokračovat v práci na posílení systému ekonomického řízení v EU –  sadu šesti návrhů již schválili na svém březnovém zasedání a následně jej odsouhlasila i Evropská rada. Ministři budou nyní debatovat o tzv. „scoreboardu“ – sadě ukazatelů a jejich hodnotách, pomocí kterých se v budoucnu budou sledovat vnitřní i vnější makroekonomické nerovnováhy členských států EU.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. dubna 2011

 • Bod č. 15: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 240)
 • Bod č. 20: Návrh na navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2010
 • Bod č. 8: Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek Celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Rozhodnutí č.: 32/2011

1.3.2011 vstoupilo v platnost Rozhodnutí Generálního sekretariátu Rady EU č.:32/2011, které nahrazuje předchozí Rozhodnutí č.31/2008.

Na základě této změny došlo k úpravě Postupů pro refundaci s účinností od 1.4.2011.

Vydáno

Pozvánka na seminář - Ekonomické a finanční dopady živelních pohrom - 8. června 2011

Ministerstvo financí vás zve na seminář Ekonomické a finanční dopady živelních pohrom, který se koná 8. června 2011 od 9:00 hodin v budově Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41 A Brno. Organizačně zajišťuje seminář Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity:

Přihlášky prosíme zaslat do 30. dubna 2011 na uvedenou kontaktní adresu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Vložné 600,- Kč (500,- + 100,-Kč DPH) vám bude fakturováno na adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. března 2011

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2010 do 31.12.2010 a celkově od počátku privatizace
 • Bod č. 4: Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2010