Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Efektivnější dozor nad hazardem - třikrát více správních řízení

Ministerstvo financí vyhodnotilo výsledky kontrolní činnosti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi vykonávaného daňovou správou za loňský rok. „V porovnání s rokem 2010 se v loňském roce více než ztrojnásobil počet zahájených správních řízení vedených vůči provozovatelům loterií. Jejich počet stoupl ze 155 na 535,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Ministerstvo financí ČR je právním nástupcem rušeného Střediska cenných papírů - od 1.1.2012

Středisko cenných papírů, příspěvková organizace Ministerstva financí ČR, je rozhodnutím ministra financí k 31. prosinci 2011 zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku. Veškerá práva a povinnosti Střediska cenných papírů přecházejí na základě zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích dnem 1. ledna 2012 na Ministerstvo financí ČR jakožto zřizovatele zaniklé příspěvkové organizace.

Vydáno

Mléčné výrobky pro žáky

Od 1. ledna 2011 se dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol uskutečňovaly za ceny podle výměru MF č. 04/2010 ze dne 24. srpna 2010. K 1. únoru 2011 byly výměrem MF č. 02/2011 zvýšeny ceny mléčných výrobků z důvodu výrazně odlišného vývoje cen mléčné suroviny na trhu, než mlékárny předpokládaly. Maximální ceny podporovaných mléčných výrobků pro školní rok 2011/2012 byly stanoveny výměrem MF č. 04/2011 ze dne 24. srpna 2011 s účinností od 1. září 2011. Bylo stanoveno celkem 78 maximálních cen. Ceny ve školách jsou vlivem poskytovaných podpor výrazně nižší než v běžné prodejní síti.

Vydáno

Nájemné z bytu a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů

ČSÚ vykázal v roce 2011 (prosinec 2011/prosinec 2010) nárůst čistého nájemného o 4,6 %, v tom nájemného jednostranně zvýšeného podle zákona č. 107/2006 Sb. o 11,8 % a tržní o 1,5 %. Růst nájemného podle zákona o jednostranném zvýšení nájemného se však v Praze pohyboval různě podle kategorií bytů a jednotlivých městských částí. U I. kategorie od 8,7 % do 19,6 %, u II. kategorie od 11,3 % do 22,6 %, u III. kategorie od 12,7 % do 24,1 % a u IV. kategorie od 15,9 % do 27,5 %.

Vydáno

Zdravotnictví

V roce 2011 vykázal ČSÚ nárůst cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2011/prosinec 2010), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 1,6 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 3,6 %. Ceny zdravotnických prostředků vzrostly v roce 2010 o 2,4 %, ceny ambulantní lékařské péče o 0,7 %, ceny ústavní zdravotní péče o 42,9 % a ceny ambulantní stomatologické o 6,5 %.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

K 1. února 2011 byla na základě přijatého zákona č. 425/2010 Sb. zrušena bezplatná přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 1. února 2011 byla na základě přijatého zákona č. 425/2010 Sb. zrušena bezplatná přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. V roce 2011 postupně ČD nabízely cestujícím různé akční nabídky. Např. od 12. června do 10. prosince připravily pro cestující na každý spoj SC Pendolino vybraný počet místenek za 35,- Kč. Dále ve spolupráci s obchodním řetězcem Lidl nabídly ČD cestujícím 20 000 celodenních síťových jízdenek ČD Net za 199,- Kč, které bylo možné využít 3., 4. nebo 5. července. Další nabídkou byla možnost využít síťovou jízdenku SONE+ v kombinaci s MHD Praha v období od 2. července do 10. prosince. Od 1. září do 10. prosince na vytipovaných regionálních tratích bylo možné cestovat ve všech vlacích za zvýhodněné jízdné se slevou 25, popř. 50%. Od 3. října nabídly ČD Promo nabídky na trase Praha - Olomouc a do dalších měst. K 11. prosinci 2011 zvýšily ČD obyčejné jízdné o 5%. Z takto upraveného jízdného jsou standardním způsobem vypočítány ceny dalších produktů. Tato úprava jízdného byla provedena z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 a 14 % s účinností od 1. ledna 2012. V této úpravě je zohledněna i změna sazby DPH z 9 na 10 % (od 1. ledna 2010), která do této úpravy nebyla v cenách jízdného zahrnuta.