Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Veřejný sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2016

 • Bod č. 22: Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 23: Informace o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016
 • Bod č. 34: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona (materiál č. 263)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky (listopad 2016)
 • Bod č. 2: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2016)
 • Bod č. 3: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - říjen 2016
 • Bod č. 4: Informace o přípravě účtenkové loterie

Vydáno

Vyhláška č. 395/2016 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1.1.2017

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 9/2016

 1. Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 2. Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 3. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2017 (včetně dílčích příloh č. 1 až 6)

Vydáno

MF mezi výherce rozdělí 65 milionů ročně

Ministerstvo financí chce v polovině příštího roku spustit účtenkovou loterii pod názvem „Účtenkovka“. Loterie má zákazníky motivovat k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.