Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o sdělení v jaké přesné výši byla poskytnuta dotace Městu Králův Dvůr, se sídlem nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, IČ 00509701 na výstavbu nového pavilonu ZŠ v Králově Dvoře a zda bylo pro poskytnutí dotace rozhodující, že školu budou navštěvovat i děti z okolních obcích a ne pouze z Králova Dvora.

Vydáno

Oznámení o aukci SPP 8T 14/07

Oznámení Ministerstva financí o aukci státních pokladničních poukázek
(číslo emise SPP 765)

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří - stav k 30.6.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 30.6.2017 a celkový počet sázkových kanceláří je 10082.