Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Pokyn č. MF-9

kterým se ruší pokyn řady D upravující problematiku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitých věcí

Vydáno

Pokyn č. MF-8

kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z nemovitých věcí

Vydáno

Pokyn č. MF-7

kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně silniční

Vydáno

Vyhlášky pro rok 2017 – pro účetnictví státu

Dne 27. prosince 2016 byla v částce č. 181 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 447/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2017.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 12/2016

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2016.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017, Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2016, Formuláře k žádosti pro vybrané vodárenské společnosti, Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám, Vyhláška č. 366/2016 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, 31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“ a další témata.
  • EU a zahraničí: Ministerstvo financí vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic, Pozvánka na seminář EBRD a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2016) a jiné.