Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Rezervy máme na 15 minut

 • Rozhovor s Oldřichem Dědkem, národním koordinátorem pro zavedení eura v ČR.
 • Zdroj: Respekt | 8.8.2011 | rubrika: Rozhovor | strana: 42 | autor: Kateřina Šafaříková, Ondřej Kundra

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. července 2011

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2010
 • Bod č. 7: Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a programů financovaných z rozpočtu EU, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí
 • Bod č. 17: Informace o využití centrálního systému účetních informací státu pro naplnění programového prohlášení vlády a o zajištění metodické podpory
 • Bod č. 24: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Vydáno

Setkání Rady ECOFIN - ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie – se bude konat 12. července 2011 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Bude se jednat o první ECOFIN předsedaný polským ministrem financí J.Rostowskim. Tradičním programem prvního jednání pod vedením nové předsednické země je představení plánů a priorit předsednictví pro nadcházející pololetí – Polsko ministry seznámí se svými záměry a plány v oblasti finanční a hospodářské politiky. Tento bod bude projednáván veřejně a bude volně ke sledování na internetových stránkách Rady EU.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. června 2011

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
 • Bod č. 5: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/11 „Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh"
 • Bod č. 12: Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení úprav a provozu IS ADIS, AVIS, TaxTest a VEMA dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010