Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 19. prosince 2016

 • Bod č. 2.: Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 21: Návrh dalšího postupu ČR ve věci prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
  Pro informaci:
 • Bod č. 9: Veřejná zakázka “Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global Ratings“

Vydáno

MF se ohrazuje proti manipulativnímu průzkumu sdružení místních samospráv

Ministerstvo financí se ostře ohrazuje proti účelově zkreslené a politicky motivované anketě iniciované Sdružením místních samospráv a souvisejícím výrokům jeho předsedy Stanislava Polčáka (STAN), které mají za cíl vyvolat u občanů dojem masové likvidace restauračních zařízení v důsledku zavedení elektronické evidence tržeb

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2016

 • Bod č. 22: Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 23: Informace o využití přebytku hospodaření státního rozpočtu za rok 2016
 • Bod č. 34: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona (materiál č. 263)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky (listopad 2016)
 • Bod č. 2: Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2016)
 • Bod č. 3: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - říjen 2016
 • Bod č. 4: Informace o přípravě účtenkové loterie