Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Údaje o poskytnutých úvěrech Světovou bankou České republice a naopak o finančních prostředcích, které poskytla Česká republika Světové bance po roce 1993 ( na jaké projekty ČR přispívala a jaké částky).
  2. Dále jsem se chtěla zeptat, zda existuje přístup k informacím ohledně hlasování ČR v rámci Světové banky, čili zjistit, jaký postoj Česko k určitým projednávaným záležitostem zaujímalo.
  3. Informace, které by odkazovaly na proces graduace ČR v rámci Světové banky (základní parametry graduace, graduační memorandum, případně nějaké zprávy z jednání o graduaci mezi ČR a Světovou bankou).

Vydáno

Česká republika se dohodla na výměně informací s Belize

V únoru letošního roku byla v Mexico City podepsána Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize. Dohoda vstoupí v platnost po dokončení ratifikačních procesů a tím se budou moci začít uplatňovat její ustanovení týkající se výměny informací vztahující se ke všem daním zavedeným právními řády obou zemí.