Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. června 2011

 • Bod č. 15: Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 20: Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování servisních činností pro ICT Ministerstva financí“

Vydáno

Irák dluh splácí

 • „Iráčané chtějí koupit 24 bitevníků L-159“
 • Hospodářské noviny | 24.5.2011 | strana: 19 | rubrika: Česko | autor: Marek Hudema
 • Reakce MF

Vydáno

17. května 2011, Brusel - TISKOVÁ ZPRÁVA z 3088. zasedání Rady Hospodářské a finanční věci (prozatímní verze)

Zdroj: Rada EU - ECOFIN : TISKOVÁ ZPRÁVA z 3088. zasedání Rady Hospodářské a finanční věci (prozatímní verze) Brusel, 17. května 2011, publikováno 05/2011, ke stažení ve formátu pdf, anglická verze

Vydáno

Setkání Rady ECOFIN - ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie – se bude konat 17. května 2011 v Bruselu

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Maďarské předsednictví bude ministry informovat o stavu vyjednávání s Evropským parlamentem o balíčku šesti legislativních návrhů na posílení ekonomického řízení v EU. Rovněž ministrům sdělí, jaké zásadní požadavky na změny Evropský parlament má. Rada přijala obecný přístup k návrhům již na svém březnovém jednání, balíček by měl být s parlamentem dojednán a přijat letos v červnu tak, aby se podle něj EU začala řídit od 1. ledna 2012. Rada ECOFIN by měla předsednictví potvrdit mandát pro další vyjednávání s Evropským parlamentem s cílem napomoci maďarskému předsednictví v jeho úsilí o dosažení shody mezi oběma institucemi.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. května 2011

 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 8: Zpráva o pokroku v řešení dalších změn a nových podnětů za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU
 • Bod č. 13: Bezúplatný převod objektu Pražská bez č.p./č.e. na město Pelhřimov
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o stavu plnění Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem

Vydáno

Konvergenční program České republiky (duben 2011)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Vydáno

Zástupci resortů a samosprávy zahájili společnou práci na projektu Metodika přípravy veřejných strategií v ČR

Zástupci 16 ústředních úřadů české státní správy, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, které tvoří tzv. Pracovní skupinu systémového projektu Metodika přípravy veřejných strategií, se poprvé sešli k pracovnímu jednání pod vedením projektové manažerky Hany Procházkové ze Sekce pro mezinárodní vztahy a finanční politiku MF a zástupců společnosti Ernst & Young, s.r.o. Na tomto jednání schválila Pracovní skupina svůj statut a členové skupiny diskutovali a upřesňovali postup tvorby výstupů, které si kladou ambiciózní cíl zjednodušit administrativu v institucích veřejné i obecné správy ČR.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. května 2011

 • Bod č. 2: Konvergenční program České republiky duben 2011
 • Bod č. 6: Návrh změny rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Letiště Praha, a. s., jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a.s.
 • Bod č. 11: Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a přijetí změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2011

 • Bod č. 2: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 až 2014
 • Bod č. 11: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 16: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 • Bod č. 20: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010
 • Bod č. 21: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o aktuálním stavu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Vydáno

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do studijního programu MPA (Master of Public Administration), který je poskytován ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii

MPA - Master of Public Administration - (mezinárodní studium pro veřejnou správu)

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do studijního programu MPA (Master of Public Administration), který je poskytován ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii.

Studium je navrženo přímo pro potřeby vedoucích pracovníků ve veřejné správě. Nabízí možnost kvalifikačního růstu pro ty, kteří na vedoucí pozice aspirují, dále je určeno členům zastupitelstev obcí a územních samosprávných celků či vedoucím pracovníkům v dalších organizacích veřejného sektoru. Studijní program představuje ekvivalent standardu MBA pro oblast veřejné správy a Masarykova univerzita jej nabízí jako jediná univerzita v České republice.

Program je zaměřen na rozvoj řídících a právních kompetencí. Studium probíhá v distanční formě po dobu dvou let a je plně absolvováno v České republice a v českém jazyce. Obsahově je zaměřeno na tematiku veřejného práva a práva EU, správního práva a správního soudnictví, strategického řízení institucí, projektů a rizik v oblasti veřejné správy, ekonomie, hospodářské politiky a další.

Studium špičkové kvality staví na odborných znalostech a zkušenostech lektorského týmu, na osobním přístupu a individuální péči o každého jednotlivého účastníka. Úspěšný absolvent získá mezinárodně uznávaný titul MPA a diplom vystavený britskou univerzitou.

Přihlašování je možné do 27. května 2011.

podrobnější informace o nově nabízeném studijním programu, který je určen zejména vedoucím pracovníkům ve veřejné správě: www.law.muni.cz/mpa nebo můžete využít kontakt: mpa@law.muni.cz a tel. čísla: 549 497 501 nebo 723 057 654.