Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

S ohledem na současný vývoj cen některých potravin, kdy např. jeden obchod prodává Ramu Clasic za 33,90 Kč, ale řetězce za 44,90 Kč a víc a v akci potom za 24,90 Kč nebo 26,90 Kč, u másla, mléka a mléčných výrobků je to obdobné, nabízí se otázka, zda je dodržován zákon o cenách v části týkající se povinnosti prodejce zahrnovat do ceny toliko přiměřený zisk a ekonomicky oprávněné náklady.

Protože cenové kontroly spadají do povinností ministerstva financí, žádám s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím o informace, zdy vůbec a pokud ano tak u kterých obchodníků, u jakých výrobků a s jakým výsledkem byly provedeny kontroly přiměřenosti zisku a oprávněnosti nákladů zahrnutých do cen pro spotřebitele, a to za dobu fungování nynější vlády. 

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 28.7.2017

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 28.7.2017 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57832 kusů.

Aktualizováno

Základní informace

Řešení ekologických zátěží vzniklých před privatizací.

Vydáno

Vyhodnocení konzultace k zákonu o směnárenské činnosti

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k zákonu o směnárenské činnosti. Cílem konzultace bylo zahájit veřejnou diskusi k některým otázkám týkajícím se směnárenské činnosti a získat názor provozovatelů i širší veřejnosti na zvažované změny v této oblasti.