Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Aktualizováno

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2013

 1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2013
  1. Obce
  2. Dobrovolné svazky obcí
  3. Kraje
  4. Regionální rady regionů soudržnosti
 2. Monitoring hospodaření obcí za rok 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. října 2014

 • Bod č. 2: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 16: Převod likvidačních zůstatků zaniklých společností, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti se zrušením Fondu dětí a mládeže, do státních finančních aktiv
 • Bod č. 26 : Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. září 2014

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2013