Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 – Státní rozpočet

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3451, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1104 – Rozpočtová legislativa, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 2775, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 29. Legislativa a právní činnost, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 6/2017

Červnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 2687, v odboru 62 – Hospodaření s majetkem státu, odd. 6204 – Schvalování dispozic s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2017.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Moody’s: Obezřetná fiskální politika a nízké zadlužení podporují důvěryhodnost České republiky, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 – aktualizace na 2. pololetí, Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky, Doporučení spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. a č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Cenová regulace a kontrola, Odůvodnění k navrhované směrnici k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, Finanční zpravodaj číslo 6/2017, Cenový věstník 06/2017, Státní rozpočet v kostce - 2017, Vyšší slevy na děti, jednodušší a přehlednější daně a méně daňových úniků. Daňový balíček bude účinný od 1. července a další témata.
  • EU a zahraničí: Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+, Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF,  a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.