Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Aktualizováno

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - úplné znění

Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Výkazy, které budou předkládány do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) - v roce 2014; ze dne 30. ledna. a Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2014; ze dne 23. ledna 2014.

Vydáno

Cenový věstník 2/2014

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č.1/T/2014
  • Přehledy o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí/příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 2. pololetí 2013
  • Přehledy o provedených cenových kontrolách za rok 2013
  • Obecně závazné vyhlášky cenových map stavebních pozemků