Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Veřejný sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. února 2016

  • Bod č.8: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/17 – „Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“
  • Bod č.9: Stanovisko MF ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrol-ní akce č. 14/14 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“
    Pro informaci:
  • Bod č.1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2016)