Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Cestovní mapa ke skutečné hospodářské a měnové unii

Úvahy o dalším směřování EU a eurozóny získaly pevnější obrysy v dokumentu s názvem Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii, jejíž druhou verzi předložil v prosinci 2012 Evropské radě její předseda Herman Van Rompuy. Tento dokument bývá též nazýván Zprávou čtyř prezidentů, jelikož byl vypracován v úzké spolupráci s dalšími třemi „prezidenty evropských institucí“, a to Komise (José Manuel Barroso), Euroskupiny (Jean-Claude Junker) a Evropské centrální banky (Mario Draghi).

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Dánskem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, a to na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR, že dne 17. prosince 2012 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A DÁNSKÝM  KRÁLOVSTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 25. srpna 2011 v Praze.

Ustanovení Smlouvy se provádějí:

  1. pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2013 nebo později;
  2. pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2013 nebo později.

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 5. května 1982 (jejíž nedílnou součást tvoří Protokol podepsaný v Praze dne 11. září 1992), přestala být v platnosti a přestala se provádět ve vztahu mezi Českou republikou a Dánským královstvím dnem 1. ledna 2013.

Nová daňová smlouva s Dánskem bude publikována ve Sbírce mezinárodních smluv v nejbližší možné době. Do té doby lze do Smlouvy nahlédnout buď na Ministerstvu financí ČR či na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Vydáno

Příprava 1. výzvy z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni (ke dni 21. ledna 2013)

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - Centrum pro zahraniční pomoc - Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy připravuje vyhlášení 1. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant.

Fond je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí ESVO (Island / Lichtenštejnsko / Norsko) v daných prioritních oblastech. Alokovaná částka pro 1. výzvu bude 150 000 EUR. Další informace současně s Pokynem pro žadatele a příjemce z Fondu budou zveřejněny na webových stránkách http://www.eeagrants.cz/  ahttp://www.norwaygrants.cz/ v den vyhlášení výzvy, tedy 21. ledna 2013.

  • Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12/2012

Vydáno

Výroční zasedání k EHP a Norským fondům – zápis a aktualizovaná Strategická zpráva

Dne 26. září 2012 proběhlo Výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorů – Výborem pro Finanční mechanismy (VFM) a Ministerstvem zahraničních věcí Norska (MZV Norska). Na jednání byly diskutovány aktuální otázky a problémy související s implementací EHP a Norských fondů v ČR a přípravou a schvalováním jednotlivých programů, o kterých informovala aktualizovaná Strategická zpráva.

  • Aktualizace Strategické zprávy schválené donory a zápis z jednání, včetně příloh, jsou přiloženy k této zprávě (soubor ke stažení ve formátu ZIP).

Zdroj: 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 12/2012

Vydáno

PF 2013

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2013.

Vydáno

Mimořádné zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne ve středu 12. prosince 2012 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra Tomáš Zídek.

Mimořádné jednání Rady ECOFIN bude věnováno výhradně jednání o jednotném mechanismu bankovního dohledu nad úvěrovými institucemi. Na předešlém jednání Rady minulý týden bylo dle kyperského předsednictví dosaženo výrazného pokroku, nicméně přetrvaly některé sporné body, které byly následně projednány na pracovní úrovni. Cílem mimořádného jednání ministrů financí bude snaha o přijetí obecného přístupu Rady, který by umožnil otevřít jednání s Evropským parlamentem.

Vydáno

Eurobankovky budou měnit svou tvář

Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi představil začátkem listopadu záměr uvést do oběhu novou, v pořadí druhou sérii eurobankovek. Nazývána je série Europa. A to z toho důvodu, že dva ochranné prvky této série – hologram a vodoznak – budou zachycovat tvář mytologické postavy bohyně Európy, jejíž jméno nese náš kontinent a od něhož je odvozen název měny euro. Nové bankovky budou zaváděny postupně v pořadí od nejmenších nominálních hodnot k největším. Vzhled nejmenší pětieurové bankovky ze série Europa bude představen 10. ledna 2013. Obíhat by tato bankovka měla od května 2013.

Zdroj: Zavedení eura, publikováno 5.12.2012