Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Ministerstvo financí posiluje transparentnost makroekonomických prognóz

Ministerstvo financí má zájem na nestranných a objektivních makroekonomických prognózách, proto bude do okamžiku zřízení Výboru pro rozpočtové prognózy nechávat externě hodnotit své makroekonomické prognózy odborníky nezávislými na vládních institucích.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků, který se v letech 2013 a 2015 zabýval agendou ekologických daní (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)?
 2. Jaká náplň (příprava jakých novel, zákonů, metodických dokumentů atd.) byla předmětem činnosti těchto pracovníků v letech 2013 a 2015? (Postačí výpis hlavních činností)
 3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v letech 2013 a 2015 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit, uveďte prosím podle jakého nařízení a do jaké platové třídy jsou tyto zaměstnanci zařazeni.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ráda bych Vás požádala o poskytnutí níže uvedených informací pro mou diplomovou práci na téma Analýza vývoje spotřební daně z tabákových výrobků od roku 1993 do současnosti:

 • Vývoj inkasa spotřební daně z tabákových výrobků a tabákových nálepek v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj spotřeby jednotlivých typů tabákových výrobků v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj počtu plátců spotřebních daní v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj počtu plátců spotřební daně z tabákových výrobků v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj výnosu jednotlivých spotřebních daní v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj HDP ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj příjmů státního rozpočtu České republiky v letech 1993 – 2015
 • Vývoj jednotlivých položek daňových příjmů státního rozpočtu České republiky v letech 1993 – 2015

Dále bych Vás ráda požádala o jakákoliv data či infromace týkající se objemu daňových úniku u spotřební daně z tabákových výrobků.