Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Elektronická evidence tržeb

Informace k systému elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb (E-tržby - EET).

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 3/2016

Březnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Zpravodaj MF - 03/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2016.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministr financí rozhodl o využití úspor za státní dluh k výstavbě škol, Účetní konsolidace státu – Konsolidační příručka pro externí uživatele, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb. a č. 504/2002 Sb., Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (4. čtvrtletí 2015), Cenový věstník 03/2016, Vyhláška č. 367/2015 Sb., Metodický pokyn, kterým se ruší vybrané metodické pokyny a další metodické materiály Centrální harmonizační jednotky, Komentář - Věcná břemena po 1. lednu 2014, Konzultační materiál k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu – Veřejná konzultace (21. března 2016 – 24. dubna 2016) a další témata.
  • EU a zahraničí: ČR podpořila opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, TTIP - Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA, Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015) a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (březen 2016), Finanční a ekonomické informace 2/2016 a jiné.