Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. dubna 2016

  • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  • Bod č. 17: Jmenování člena dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí

Aktualizováno

Hodnocení dealerů

Definovaná hodnotící kritéria primárních dealerů účinná od 1. ledna 2016

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o zaslání výkazů o hospodařní krajů v roce 2015 v XLSX formátu v odvětvovém a druhovém třídění rozpočtové skladby v členeění na jednotlivé paragrafy a položky rozdělené podle jednotlivých krajů."