Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Cenový věstník 11/2015

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 12. dodatek

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. listopadu 2015

  • Bod č. 14: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (říjen 2015)
  • Bod č. 2: Informace o bezúplatných převodech majetku státu ve veřejném zájmu za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových