Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Údaje o poskytnutých úvěrech Světovou bankou České republice a naopak o finančních prostředcích, které poskytla Česká republika Světové bance po roce 1993 ( na jaké projekty ČR přispívala a jaké částky).
  2. Dále jsem se chtěla zeptat, zda existuje přístup k informacím ohledně hlasování ČR v rámci Světové banky, čili zjistit, jaký postoj Česko k určitým projednávaným záležitostem zaujímalo.
  3. Informace, které by odkazovaly na proces graduace ČR v rámci Světové banky (základní parametry graduace, graduační memorandum, případně nějaké zprávy z jednání o graduaci mezi ČR a Světovou bankou).

Vydáno

Česká republika se dohodla na výměně informací s Belize

V únoru letošního roku byla v Mexico City podepsána Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize. Dohoda vstoupí v platnost po dokončení ratifikačních procesů a tím se budou moci začít uplatňovat její ustanovení týkající se výměny informací vztahující se ke všem daním zavedeným právními řády obou zemí.

Aktualizováno

Rezortní interní protikorupční program

Rezortní interní protikorupční program, zpracovaný na základě usnesení vlády ČR č.752/2013 (ve znění usnesení vlády č.851/2013).