Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) – účinnost od 1. ledna 2015

Ministerstvo financí informuje, že dne 11. prosinec 2014 ministr financí podepsal vyhlášku o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), která je prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví v oblasti účetní konsolidace státu. Vyhláška bude do konce roku zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015.

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2014 (komplet ke stažení)

Ze dne : 9. prosince 2014

  1. Upřesňující informace pro obce k zahrnutí výdajů národní APZ do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu
  2. Financování voleb
  3. Podprogram 298213 – nový termín pro předkládání žádostí (2. výzva)
  4. Nová položka výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami – zpoplatnění užití autobusových nádraží
  5. Oprava tiskové chyby

Vydáno

Konsolidované účetní výkazy za ČR – zapojení obcí (prezentace)

Ministerstvo financí publikuje materiál ze XVII. ročníku Celostátní finanční konference (CFK) pořádané Svazem měst a obcí ČR ve dnech 4. – 5. prosince 2014. V rámci dokončování legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) na konferenci zazněl příspěvek na téma „Konsolidované účetní výkazy za ČR - zapojení obcí“.