Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2017.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Moody’s: Obezřetná fiskální politika a nízké zadlužení podporují důvěryhodnost České republiky, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 – aktualizace na 2. pololetí, Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky, Doporučení spravujícím jednotkám pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, Metodická pomůcka pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled, České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. a č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Cenová regulace a kontrola, Odůvodnění k navrhované směrnici k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, Finanční zpravodaj číslo 6/2017, Cenový věstník 06/2017, Státní rozpočet v kostce - 2017, Vyšší slevy na děti, jednodušší a přehlednější daně a méně daňových úniků. Daňový balíček bude účinný od 1. července a další témata.
  • EU a zahraničí: Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+, Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF,  a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Pokutové bloky budou od července nahrazeny příkazovými bloky

K 1. červenci 2017 bude ukončena platnost všech druhů dosud používaných pokutových bloků, které budou nahrazeny příkazovými bloky. Děje se tak v souvislosti s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (č. 250/2016 Sb.). Nově zavedené příkazové bloky obsahují ochranné prvky proti jejich dodatečnému pozměňování či padělání, včetně tzv. hologramu.