Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. listopadu 2015

  • Bod č. 14: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (říjen 2015)
  • Bod č. 2: Informace o bezúplatných převodech majetku státu ve veřejném zájmu za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vydáno

Zprávy MF - číslo 5/2015

Ze dne : 9. listopadu 2015

  1. Výzva č. 3 obcím k podprogramu č. 298213
  2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí