Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 4/2016

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Zpravodaj MF - 04/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2016.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Poslanecká sněmovna schválila balík zákonů významně regulující hazard, Makroekonomická predikce - duben 2016, 41. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2016–2019), Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2016, Metodická pomůcka – Změny Českých účetních standardů č. 703 a č. 704, Účetní konsolidace státu – MF zveřejňuje informaci týkající se vykazování vlastního IČO v rámci PAP, Stanovisko k otázce odkladu právních účinků rozhodnutí povolujících provozování výherních hracích přístrojů, Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 31.3.2016, Finanční zpravodaj číslo 5/2016, Cenový věstník 04/2016, Zprávy MF - číslo 2/2016, Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti, Finanční správa spustila na internetu stránky k elektronické evidenci tržeb a další témata.
  • EU a zahraničí: Ministři financí vedli neformální diskusi o daňových únicích, Mezinárodní iniciativy proti vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní, Ministr financí vyzdvihl vysokou úroveň česko-rakouských ekonomických vztahů a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Andrej Babiš bude debatovat o nové regulaci hazardu na VŠE, Ministr financí a lidé MF v médiích (duben 2016), Ministerstvo financí představilo své úspěchy a plány a jiné.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. května 2016

  • Bod č. 11: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
  • Bod č. 12: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
  • Bod č. 18: Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií
  • Bod č. 21: Návrh na schválení Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov (Havana, 8. května 2014)
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2016)