Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si touto cestou dovoluji požádat Ministerstvo financí o zodpovězení následujících dotazů týkajících se řízení o přestupcích:

  • Může mít pojišťovna postavení poškozeného v přestupkovém řízení, a to i s přihlédnutímk § 129 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví?
  • Jaký je v tomto ohledu poměr mezi zákonem o přestupcích a zákonem o pojišťovnictví?
  • Stává se pojišťovna účastníkem jakéhokoli řízení, kde vznikla škoda na motorovém vozidle a kde byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla?
  • Kdy účastenství pojišťovny vzniká a jakou má účastenství formu - bude mít pojišťovna postavení poškozeného? Je tento okamžik nějak spjatý s uplatněním/neuplatněním nároku poškozeného na náhradu škody?" 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2016

  • Bod č. 9: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
  • Bod č. 10: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
  • Bod č. 32: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Aktualizováno

Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA). Cílem této Mnohostranné dohody je globální boj proti daňovým únikům založený na Společném standardu pro oznamování (CRS).

Vydáno

Základní informace

Informace k Dohodě FATCA (ČR - USA). K Dohodě FATCA Česká republika dojednala Memorandum o porozumění.

Vydáno

Zákon č. 105/2016 Sb.

kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Vydáno

Základní informace

Základní informace týkající se mezinárodní výměny informací v daňové oblasti.

Vydáno

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR).

Aktualizováno

Právní rámce

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku.