Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Podivuhodný veletoč Jiřího Žežulky

  • Reakce generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka na kritiku Jiřího Žežulky
  • Zdroj: Právo Datum: 13.5.2016 Rubrika: Trhy & ekonomika Strana: 15 Autor: Martin Janeček

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V návaznosti na přijetí zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „Zákon“), který upravuje povinné zavedení registračních pokladen, by se Klient touto cestou rád informoval o skutečnostech spojených s realizací projektu elektronické evidence tržeb, zejména pak o povinnostech s tímto projektem pro něho jako podnikatele spojených.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI“), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek:

  1. Který model evidence tržeb bude v České republice zaveden – slovenský nebo slovinskochorvatský;
  2. Budou kromě vyhlášky týkající se bezpečnostního kódu vydávány další prováděcí právní předpisy k provedení Zákona;
  3. Kdy k vydání takových prováděcích právních předpisů dojde a jaké je jejich navrhované znění;
  4. Bude osobám, na něž dopadá povinnost zavést registrační pokladny, přidělen komunikační partner za účelem konzultace otázek v souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb, tj. zejména technických a dalších souvisejících otázek;
  5. Bude možné nechat si od komunikačního partnera, příp. od jiné autority nechat odsouhlasit možnost použití konkrétního zařízení za účelem plnění povinností vyplývajících ze Zákona;“ 

Vydáno

Konvergenční program České republiky (květen 2016)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Finanční správa uvedla, že daňové úniky v oblasti DPH dosahují 80 mld. Kč. Jakou metodou a na základě jakých vstupních dat povinný subjekt k této částce dospěl?
  2. Žádáme o poskytnutí metody výpočtu a vstupních dat, podle nichž má dojít k navýšení výběru daně o 10 mld. Kč z důvodů zavedení kontrolního hlášení.