Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracím se na Vás s žádosti o poskytnutí informace v souvislosti s vyhláškou 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Je mi známo, že k některým ustanovením předmětné vyhlášky byl Ministerstvem financí ČR dne 7. července 1993 vydán výklad vedený pod č.j. 323/41384/1993. Žádám tímto o sdělení, zda byl tento výklad v minulosti novelizován, přípdně zda existují jiné dokumenty soužící k interpretaci či doplnění jmenované vyhlášky.(dále dotaz č. 1)

Pokud ano, žádám zároveň o zaslání všech těchto aktuálně platných a účinných dokumentů, které Ministerstvo financí eviduje, v elektronické podobě do datové schránky, případně v tištěné podobě na adresu shora uvedeného sídla."(dále dotaz č. 2)

Vydáno

Senát schválil klíčovou regulaci hazardu

Senát Parlamentu České republiky dnes schválil zákon o hazardních hrách, který spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční celek a představuje významný průlom v regulaci hazardu v České republice

Vydáno

Cenový věstník 05/2016

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2016, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 5. dodatek