Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2014, 2015, 2016:

1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným?
2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov?
3. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje?
4. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
5. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016.
6. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 a v roce 2016, vybrány a kdy se tak stalo." 

Aktualizováno

Certifikace a akreditace

Role Ministerstva financí jakožto Kompetentního orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2014 – 2020.

Vydáno

Vyhláška č. 276/2017 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů - nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. "Jaká hodinová či jiná časová sazba byla sjednána s advokátní kanceláří Arnold & Porter ve smlouvě (či smlouvách) týkající se právního zastupování České republiky v mezinárodních arbitrážích proti tzv. solárníkům?
  2. Jaké byly za období 2000 až 2017 náklady České republiky na externí právní zastupování v mezinárodních arbitrážích vedených proti České republice?
  3. Jaké konkrétní částky byly za období 2000 až 2017 ve skončených mezinárodních arbitrážích přiznány České republice jako náhrada nákladů řízení vůči protistranám?
  4. Jaké konkrétní částky z částek, které uvedete v odpovědi na otázku ad 3), protistrany České republice skutečně zaplatily (ať už dobrovolně nebo v důsledku vymáhání)?"