Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Rozpočet EU na rok 2015

Dne 17. prosince 2014 schválila Rada EU, společně s Evropským parlamentem, rozpočet Evropské unie na rok 2015. Celkové výdaje jsou stanoveny na 144,8 mld. EUR v závazcích a 140,8 mld. EUR v platbách.

Vydáno

Záznam z konference Programu Inostart

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z konference Programu Inostart, která se konala dne 2. června 2015 v prostorách Novoměstské radnice v Praze.

Vydáno

Konference Programu Inostart

Dnes se v budově Novoměstské radnice v Praze uskutečnila konference Programu Inostart, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. června 2015

  • Bod č. 3: Návrh zákona o evidenci tržeb
  • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
  • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  • Bod č. 8: Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice
  • Bod č. 14: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014
  • Bod č. 15: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Bod č. 21: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
    Pro informaci:
  • Bod č. 11: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na zajištění provozu informačního systému elektronické evidence tržeb („EET“)