Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Právní rámce

Platná legislativa v oblasti bankovnictví.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 12.1.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 12.1.2018 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 31300 kusů.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 15.1.2018

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 15.1.2018 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 5349 kusů.

Aktualizováno

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. Výzva č. 1 a č. 2 k předložení žádostí o dotaci.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1.  "názvy 2 projektů z OP Doprava, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí média
  2. rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 2 projektů z OP Doprava
  3.  doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 2 projekty z OP Doprava
  4. názvy 3 projektů z ROP Jihovýchod, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí média
  5. rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 3 projektů z ROP Jihovýchod
  6. doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 3 projekty z ROP Jihovýchod"

Aktualizováno

Právní rámce

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.