Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Služební místo představeného vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení zabezpečujícího výkon auditů prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení zabezpečujícího výkon auditů prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 3247, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5204 – Audit OP D, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.