Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Aktualizováno

Monitoring hospodaření obcí

Ministerstvo financí aktualizovalo Metodiku Monitoringu hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů - Příloha č. 1 - Algoritmy SIMU a Přílohu číslo 2 - Vzory tabulek SIMU, platné od 6.11.2012.

Vydáno

Obnovené proplácení programů EU přispělo ke snížení schodku

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci října 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 887,6 mld. Kč, celkové výdaje 938,9 mld. Kč a schodek 51,3 mld. Kč (v říjnu 2011 vykázán schodek 91,5 mld. Kč, tj. o 40,2 mld. Kč vyšší).

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2011

Ministerstvo financí na svých webových stránkách zveřejnilo výsledky monitoringu hospodaření obcí v uplynulém roce. „Každý občan se bude moci seznámit, jak jeho obec hospodařila a zda je hodnocena jako riziková,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Informovanost občanů považuji za důležitou prevenci před platební neschopností obcí.“ 

Výsledky naleznete v aplikaci ÚFIS  – Prezentační systém finančních a účetních informací státu > Monitoring hospodaření obcí: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl.

Vydáno

Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2012

 • Poslanecká sněmovna Parlamentu zprávu o 1. pololetí 2012 projednala na 52. schůzi dne 21. března 2013 (viz bod č. 94) a návrh usnesení nepřijala.
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny tento materiál projednal na 39. schůzi (viz bod č. 3) dne 21. listopadu 2012 a přijal usnesení č. 350.
 • Vláda tento materiál projednala dne 10. října 2012 (viz bod č. 3 ) a přijala usnesení č. 738 .

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. října 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 3: Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou
 • Bod č. 16: Návrh na změnu v monitoringu hospodaření obcí
 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
 • Bod č. 28: Zvýšení kvóty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu v rámci 14. všeobecné revize kvót
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2011

Vydáno

Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o 33,7 mld. Kč

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci září 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 757,1 mld. Kč, celkové výdaje 828,6 mld. Kč a schodek 71,4 mld. Kč. V září 2011 vykázán schodek 105,1 mld. Kč, tj. o 33,7 mld. Kč vyšší.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. září 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 6: Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou
 • Bod č. 17: Návrh na změnu usnesení vlády zde dne 25. dubna 2012 č. 304, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 19: Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2012 (komplet ke stažení)

Ze dne : 21. září 2012

 1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – kritéria pro municipální účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v roce 2013 zůstávají beze změn
 2. Směrnice Ministerstva financí kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. 124/1 354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších směrnic
 3. Úplné znění Směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1 354/2002 ze dne 2. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky