Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2011

  • Bod č. 2: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 až 2014
  • Bod č. 11: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
  • Bod č. 16: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
  • Bod č. 20: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010
  • Bod č. 21: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011
    Pro informaci:
  • Bod č. 2: Informace o aktuálním stavu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)