Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2011

Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, občanských sdružení a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa (VPS) a Operace státních finančních aktiv (OSFA) za rok 2011 – obecný úvod.

OBSAH

  • I.Finanční vypořádání krajů s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2011
  • II.Finanční vypořádání obcí a DSO s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2011
  • III.Finanční vypořádání hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2011
  • IV.Finanční vypořádání obcí, občanských sdružení, DSO a odborového svazu s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2011, kterým byla poskytnuta dotace Ministerstvem financí přímo bez prostřednictví kraje
  • V.Vzory tabulek - pro Finanční vypořádání krajů, obcí, občanských sdružení a dobrovolných organizací za rok 2011
  • VI.Příloha č. 1 - Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2011

Vydáno

Řešení finanční krize v ČR

  • Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
  • Zdroj: ČRo Rádio Česko | 15.12.2011 | 08:08 | Pořad: Rozhovor na aktuální téma

Vydáno

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku, která se věnuje způsobu naplnění povinností souvisejících se sestavením Pomocného analytického přehledu v roce 2012, a to z pohledu právní úpravy v oblasti účetnictví. Mimo jiné je zdůrazněno, že dotčená vybraná účetní jednotka nemá povinnost zajistit informace pro sestavení Pomocného analytického přehledu výhradně členěním syntetických účtů na analytické účty, ale má i jiné možnosti zajištění těchto povinností.

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 25. října 2011

  • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Bod č. 5: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2011