Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 11. července 2006 v Bruselu

Dne 11. července 2006 proběhlo v Bruselu zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). První dva body zasedání (prezentace programu finského předsednictví a vnější zápůjční mandát Evropské investiční banky) proběhly v souladu se závěry červnové Evropské rady poprvé v historii Rady EU v přímém přenosu na webových stránkách EU.

Vydáno

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN dne 11. července 2006

Dne 11. července 2006 se v Bruselu uskuteční červencové jednání Rady ministrů financí a hospodářství ECOFIN, první zasedání této Rady pod finským předsednictvím. Českou republiku bude zastupovat náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 7. června 2006 v Lucemburku

Témata: rozšíření eurozóny, dialog mezi EU a USA, daňová problematika, boj proti daňovým únikům,problematika přímých daní, zjednodušení statistiky EU, financování Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Další témata: boj proti financování terorismu, osvobození od DPH resp. zdaňování DPH u poštovních služeb, dokončení jednotného vnitřního trhu a kontrola rozpočtu EU.

Vydáno

Program jednání Rady ECOFIN - 7. června 2006 v Lucemburku

Dne 7. června 2006 se uskuteční v Lucemburku 2734. jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Za ČR se jednání účastní náměstek ministra financí Ing. Tomáš Prouza, MBA, náměstkyně ministra financí Ing. Dana Trezziová a velvyslanec ČR při Stálém zastoupení ČR v Bruselu Jan Kohout. Na pořadu jednání je: rozšíření eurozóny; dialog mezi EU a USA; daňové otázky; zjednodušení statistiky EU. Další témata: financování mezinárodní organizace pro účetní standardy IASB; boj proti financování terorismu; opatření DPH u poštovních služeb, výzvy globalizace.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 5. května 2006 v Bruselu

Samotnému jednání Rady předcházel ministerský dialog s přistupujícími a kandidátskými zeměmi. Na jednání Rady bylo projednáno: revize Strategie udržitelného rozvoje v rámci přípravy na zasedání Evropské rady ve dnech 15.-16. června 2006, předběžný návrh rozpočtu EU na rok 2007, Akční plán Komise k Integrovanému rámci vnitřní kontroly, problematika malých a středních podniků (SME), daňová problematika, nový návrh balíčku opatření k DPH spolu s časovým harmonogramem jejich zavádění. Následně proběhla diskuse k nové strategii Evropské investiční banky (EIB) pro půjčování prostředků mimo EU.