Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Informace kanceláře CFCU

  • Centrální finanční a kontraktační jednotka informuje, že na základě rozhodnutí Rady EU, bude třetí mimořádná splátka poukázána ve 4. čtvrtletí. Jedná se o převod nevyčerpaných prostředků přidělených GS REU členské zemi na tlumočení (detaily viz níže – Legislativa – Rozhodnutí č. 111/07).
  • Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) Ministerstva financí (samostatné oddělení 902) oznamuje, že od 26. února 2007 má kanceláře na adrese Legerova 69, Praha 1. Poštovní adresa Letenská 15, 118 10 Praha 1 zůstává nezměněna. Telefonní linky pracovníků CFCU a číslo faxu zůstávají nezměněny.
  • S účinností od 3. čtvrtletí 2005 již není nutné zasílat dvě kopie dokladů o cestovních nákladech, stačí pouze jednou. Nadále tedy ve dvojímvyhotovení požadujeme pouze fakturu a tabulku s přehledem cest.

Centrální finanční a kontraktační jednotka upozorňuje na zpřesněné pokyny pro realizaci výdajů do Rady ES v roce 2008:

  • Používat levné letecké tarify, účtovat cenu letenek pouze v tarifu" economy", i když bylo z důvodu obsazenosti nutno zakoupit jednu cestu v tarifu "business".
  • Až do odvolání lze požadovat refundaci pouze za 2 osoby, v návaznosti na čerpání, dále upřesníme, zda pro další dvě čtvrtletí bude možno refundovat i nadále pro dvě osoby nebo pouze pro jednu osobu.
  • Jakmile obdržíme z Rady ES rozpočet pro ČR na rok 2008, přidělíme jednotlivým institucím "předběžný rozpočet" na rok 2008 ve výši, kterou instituce vyčerpala k 30.9.2007, tak aby bylo možno rovnoměrně a spravedlivě rozdělit prostředky mezi všechny zainteresované instituce a úřady. O přidělené výši prostředků na refundaci budeme příslušnou instituci informovat.

Vydáno

Spolupráce Ministerstva financí a Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra, s přispěním dalších úřadů, zahájilo v roce 2007 celou řadu projektů, které by měly vést k odstranění byrokratické zátěže a nadbytečné regulace našeho života. Úspěšnost těchto záměrů by byla významně podpořena tím, že byste se s námi podělili o své negativní zkušenosti s tím jak vám stát reguluje život, jak vám zasahuje do osobního života nebo života vašich blízkých, do vaší práce, podnikání i do všech ostatních činností, které jsou pro váš život důležité.

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 1010/2007

o změně postavení centrálního kontaktního bodu systému Anti-Fraud Co-ordination Structure (AFCOS) v České republice

Vydáno

Konvergenční program České republiky (listopad 2007)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Vydáno

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 4. prosince 2007 v Bruselu

Dne 4. prosince 2007 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek. Jednání začne pravidelnou informací z jednání ministrů financí a hospodářství zemí eurozóny, které se uskuteční v pondělí 3. prosince 2007.