Novinky

V médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Dementi a reakce ministerstva na nepřesnosti a zavádějící informace.

ilustrace
Kdo
Typ
Období

Celkem 1546 stránek pro témata Lidé MF, Ministr financí

Ilustrační obrázek - Jakubková předložila nehlasovatelný návrh

Vydáno

Jakubková předložila nehlasovatelný návrh

Především osud pozměňovacího návrhu paní poslankyně Jakubkové vůči rozpočtu není příběhem politického zápasu uvnitř koalice ani mezi opozicí a koalici, ale výsledkem profesní neschopnosti podat pozměňovací návrh. Během druhého čtení, kdy se pozměňovací návrhy podávají, četla paní poslankyně dlouhé minuty pozměňovací návrhy, o kterých se pak ukázalo, že se netýkají státního rozpočtu, ale Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Vydáno

Ministerstvo uvažuje o změnách

Rozhovor s Ing. Milanem Šimáčkem, náměstkem ministra financí.

  • Ano, i tím směrem jdou naše úvahy. Ale je problém v tom, že v tomto systému je už 3,8 milionu účastníků a 150 miliard korun. Takže jakékoliv změny musí být dobře promyšleny, protože tento systém tady bude fungovat mnohodalších let. Není možné ten systém zcela přestavět, ale změny chceme nastavit tak, aby účastníci svým svým připojištěním výrazně přispěli k navýšení svých budoucích důchodů.

Vydáno

Silniční daň vše napraví

Autor: Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí.

  • S autorem článku se shoduji v názoru, že v České republice přibývá dovezených "ojetých" automobilů, které nesplňují ani podmínky původní normy Euro 1, natož norem pozdějších a přísnějších. Nesouhlasím však s tvrzením, že by s tímto neutěšeným stavem současná vláda "nic nedělala".

Vydáno

Stavební spoření

Rozhovor s Ing. Milanem Šimáčkem, náměstkem ministra financí.

  • V současnosti nastává ve stavebním spoření určitá stabilizace. Již není žádný zlatý věk tohoto produktu, nevidíme velké meziroční nárůsty zájmu lidí. Čili já si myslím, že do dvou do tří let bych čekal, že ta podpora bude doopravdy zrušena a státní rozpočet tím pádem ušetří zhruba patnáct až dvacet miliard korun každý rok. 

Vydáno

Kursové sázky po Internetu

Rozhovor s Ing. Petrem Vrzáněm, ředitelem odboru Státního dozoru nad sázk. hrami a loteriemi

  • Ministerstvo financí o tom neuvažuje. A pokud bych měl odpovědět na tu vaši otázku, tak samozřejmě dnešní zákon je koncipován tak, že významným postulátem toho zákona je ochrana mladistvých. To znamená, internetové sázení nejenom, že není zákonem upraveno, ale není ho podle stávající legislativy možné povolit právě proto, protože nezaručuje ochranu mládeže, to znamená účast mladistvých na hrách.

Vydáno

Levnější a lepší celní správa

V pátečním vydání Práva se Bohuslav Sobotka rozhořčuje nad záměrem ministerstva financí provést nutná opatření v oblasti celní správy. Ignoruje fakt, že v ní existuje značná přezaměstnanost, a hrozí jejím kolapsem. Nic takového se však nestane, celní a daňová správa bude fungovat lépe a s nižšími náklady. 

Vydáno

Může vláda i za sněhovou vánici?

Autor: Jakub Haas, oddělení Komunikace MF.

  • Úlohou opozice je samozřejmě kritizovat vládu: měla by to ale být aspoň kritika opodstatněná a konzistentní. Poslední dobou však nabývám dojmu, že ČSSD vlastně neví, co by vládě mohla ještě vytknout. A navíc si protiřečí.

Vydáno

Cílem je posílit důvěru v auditorskou profesi

Rozhovor s Ing. Danou Trezziovou, býv. náměstkyně ministra financí , daňový partner ve společnosti Procházka/Randl/Kubr Tax Consulting.

  • S ohledem na obecný evropský přístup k harmonizaci přistoupila Komise k jednotnému používání mezinárodních auditorských standardů. Čeští auditoři sice od roku 2005 již tyto standardy povinně používají na základě rozhodnutí Rady Komory, nicméně tento požadavek bude nově vyplývat přímo ze zákona. Důležitým prvkem, který bude zákonem upraven, avšak nelze říci, do jaké míry bude v praxi využíván, je přeshraniční spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a zároveň s orgány třetích zemí.

Vydáno

Ve výnosech obcí se Kalousek neplete

Autor: Ondřej Jakob - tiskový mluvčí MF

  • Jediným smysluplným porovnáním, které používá ministerstvo financí a které lze nalézt na jeho webových stránkách pro každou obec, je totiž srovnání se stavem, pokud by novela zákona o rozpočtovém určení daní přijata nebyla. Toto srovnání se týká tzv. sdílených daní, nikoliv všech daňových příjmů. Dále si musíme uvědomit, že v systému hospodaření veřejných rozpočtů, založeném na přerozdělení zdrojů, bude vždy určitá skupina nespokojených, pokud přímo nebudou nespokojeni všichni.