Novinky

Záznam z tiskové konference k výsledkům státního rozpočtu v roce 2016

oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace
oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Záznamy tiskové konference
  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance
  • Pokladní plnění
  • Saldo

V roce 2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 281,6 mld. Kč, celkové výdaje 1 219,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 61,8 mld. Kč.