Novinky

Smlouvy s lékaři Polikliniky Jarov

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nájemné
  • Nepřesnosti
  • Poliklinika Jarov
  • Pražan
  • Reakce

"Poliklinika Jarov: Lékařům se ze dne na den zvýšilo nájemné"
časopis Pražan | únor 2010 | strana: 6 | autor: A. Martínek 

„Všem lékařům se tak ze dne na den zvýšilo nájemné, protože za vlády Mirka Topolánka tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek podepsal s lékaři nové nájemní smlouvy. „Ty obsahovaly ujednání o skončení nájemních smluv ke dni skončení privatizace, což znamená, že pokud lékař s podmínkami nového vlastníka nesouhlasí, nikdo ho neochrání, a on se prakticky ze dne na den ocitá na dlažbě“, uvedl právník Pavel Křeček z klubu Věcí veřejných v Praze 3.“

Reakce MF:

Ministr financí žádné smlouvy s lékaři neuzavíral. Z ustanovení zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,  na základě kterého proběhla privatizace, vyplývá, že stávající smlouvy dosavadních nájemců končí k datu vynětí majetku a jeho převodu na nového nabyvatele. Uvedené ustanovení je platné nezávisle na formě privatizace a osobě nabyvatele a muselo být zahrnuto do nájemních smluv. Veškeré smlouvy uzavíral Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jakožto majitel Polikliniky Jarov, nikoliv Ministerstvo financí.

 

Doporučované

Nejčtenější