Novinky

Tiskové zprávy

Oficiální tisková prohlášení a tiskové zprávy všech sektorů Ministerstva financí. Chronologicky řazená data.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Celkem 465 stránek pro témata Veřejný sektor

Ilustrační obrázek - Ministerstvo financí v roce 2012 očekává stagnaci české ekonomiky, rizika přetrvávají

Vydáno

Ministerstvo financí v roce 2012 očekává stagnaci české ekonomiky, rizika přetrvávají

Pro letošní rok počítáme se stagnací ekonomiky, resp. s mírným růstem reálného HDP o 0,2 %. Změna oproti říjnové Makroekonomické predikci je dána zejména další eskalací problémů v eurozóně a zhoršenými makroekonomickými vyhlídkami našich hlavních obchodních partnerů. V roce 2013 by se měl ekonomický výkon zvýšit o 1,6 %.

Související dokument

  • Makroekonomická predikce České republiky - leden 2012
Ilustrační obrázek - Čistá výpůjční potřeba již třetí rok po sobě klesá

Vydáno

Čistá výpůjční potřeba již třetí rok po sobě klesá

Ministerstvo financí zveřejňuje statistiku vývoje státního dluhu a parametrů plnění strategických cílů v roce 2011. Čistá výpůjční potřeba se v roce 2011 snížila na 150,6 mld. Kč, přičemž v roce 2010 činila 168,2 mld. Kč a v roce 2009 178,2 mld. Kč. Rozdíl mezi deficitem státního rozpočtu a čistou výpůjční potřebou pak představuje emise státních dluhopisů do rezervy, tj. s předstihem v roce 2011, které nebudou muset být emitovány v roce 2012.

Související informace:

  • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2011

Vydáno

Předběžné výsledky rozpočtového roku 2011: Fiskální cíl vlády splněn s rezervou

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil předběžné výsledky rozpočtového roku 2011: „Všechno nasvědčuje tomu, že původní cíl vlády dosáhnout salda vládního sektoru v poměru k HDP ve výši 4,6 % jsme splnili s velkou rezervou. Aktuálně jej odhadujeme na 3,7 % HDP.“ V absolutním vyjádření by v metodice ESA 95 činil schodek státního rozpočtu, jako část veřejných rozpočtů, 124,2 mld. Kč.

Související informace

  • Předběžný výsledek rozpočtového roku 2011 - prezentace ministra financí

---
Aktualizováno 4. ledna 2012 - Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2011

---
Související informace: 

  • Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2011 

Vydáno

Vznik Rady pro veřejný dohled nad auditem

Dne 14. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, který do právního řádu České republiky implementuje požadavky příslušných směrnic EU. Významným a novým prvkem, který zákon o  přináší,  je vytvoření systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky. Zákon zřizuje nový orgán, který je pověřen výkonem veřejného dohledu – Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“).

Aktualizováno

Prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem zvolen Ing. Jiří Rusnok

V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, byl na ustavujícím zasedání Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem konaném dne 1. 6. 2009 zvolen Prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Rusnok.