Novinky

Ministerstvo financí dnes publikovalo k veřejné konzultaci věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes publikovalo k veřejné konzultaci věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem, a to v rámci projektu zapojování veřejnosti do přípravy vládních materiálů. Veřejnost se tak může k tomuto materiálu vyjádřit a vznést k němu připomínky. Ministerstvo financí tyto připomínky vyhodnotí a využije je při finálních úpravách věcného záměru, a dále při přípravě paragrafového znění zákona o dohledu nad finančním trhem.

V roce 2006 došlo ke sjednocení dohledu nad celým finančním trhem, jehož výkon byl svěřen jedné instituci - České národní bance. V návaznosti na tuto institucionální integraci by dále mělo proběhnout také sjednocení postupů při výkonu dohledu v různých sektorech finančního trhu.

„Tento zákon by měl usnadnit výkon dohledu České národní banky nad finančním trhem a odstranit duplicitní úpravu v jednotlivých zákonech, které v současné době regulují dohled nad finančním trhem. Předkládaný materiál si klade za cíl formulovat představu Ministerstva financí o základních principech budoucí právní úpravy,“ shrnuje náměstek ministra financí Ing. Milan Šimáček.

Související informace

  • Konzultační materiál - Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem
    • Základním cílem zákona o dohledu nad finančním trhem bude jednotná právní úprava postupů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem.
  • Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (Příloha č. 1 - Dopadová studie k věcnému záměru zákona o dohledu nad finančním trhem)

 


 

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 30. května 2008.

Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu zdft@mfcr.cz, popřípadě písemně na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem“.

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:

  • Michaela Vítů, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: michaela.vitu@mfcr.cz, tel. +420 257 043 263, fax +420 257 042 294
  • Lukáš Vacek, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: lukas.vacek@mfcr.cz, tel. + 420 257 042 995, fax +420 257 042 294

Vypořádání připomínek k věcnému záměru zákona o dohledu nad finančním trhem proběhne v průběhu června, následně bude uveřejněno na webových stránkách Ministerstva financí.